அறியாமை - Ignorance quotes in Tamil

ஓட்டை பை வைத்திருப்பதல்ல முட்டாள்தனம், ஓட்டை எங்கே இருக்கிறது என்று தெரியாமலே வைத்திருப்பதுதான்
- சிவக்குமார் தனபாலன்

Posted on 06-05-2020 12:22 pm

Copyright © 2024 uyireluthu.com - All rights reserved. Privacy Policy | Terms & Conditions | Sitemap
Web Development Company : www.nikitha.com