அறிவாளி - intelligent quotes in Tamil

அறிவாளி இருளில் கண்களை மட்டும் நம்பி முடிவு எடுக்க மாட்டான்
- சிவக்குமார் தனபாலன்

Posted on 06-05-2020 12:31 pm

Copyright © 2024 uyireluthu.com - All rights reserved. Privacy Policy | Terms & Conditions | Sitemap
Web Development Company : www.nikitha.com