அறிவு - Knowledge quotes in Tamil

உன் அறிவு உனக்கு மட்டுமே பயன்படுமேயானால் அது பலமடங்காக பெறுவதற்கு சந்தர்ப்பமே இல்லை
- சிவக்குமார் தனபாலன்

Posted on 12-05-2020 09:13 pm

Copyright © 2024 uyireluthu.com - All rights reserved. Privacy Policy | Terms & Conditions | Sitemap
Web Development Company : www.nikitha.com