அறிவு - Knowledge quotes in Tamil

மனிதனுக்கு எந்த அளவு அறிவு இருக்கிறதோ அதே அளவு முட்டாள்தனமும் அவன் மூலையில் எங்கோ ஓரிடத்தில் இருக்கிறது
- சிவக்குமார் தனபாலன்

Posted on 12-05-2020 09:31 pm

Copyright © 2024 uyireluthu.com - All rights reserved. Privacy Policy | Terms & Conditions | Sitemap
Web Development Company : www.nikitha.com